Privacybeleid

PRIVCACYBELEID VAN HAARMODE HENRIETTE

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Haarmode Henriette verwerkt van haar klanten.
Indien je klant wordt van Haarmode Henriette of om een andere reden persoonsgegevens aan Haarmode Henriette verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Haarmode Henriette Mevr. H. Langius, Beukenhage 10, 9501 WP Stadskanaal, tel 06 17 482 182 Kvk 02096619

2. Welke gegevens verwerkt Haarmode Henriette en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw klant zijn worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts
2.2 Haarmode Henriette verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden::
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het maken van afspraken
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Haarmode Henriette
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen en bestellingen af te wikkelen.
2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.
3. Bewaartermijnen
Haarmode Henriette] verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur dat je klant bent tot maximaal een jaar na afloop van je laatste bezoek. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
4.1 Via Haarmode Henriette kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Haarmode Henriette zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
4.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
4.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Haarmode Henriette je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
4.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan info@haarmode-henriette.com

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.